Vochtbestrijding

Vochtbestrijding is een essentieel onderdeel wanneer je er voor wilt zorgen dat jouw woning in optimale conditie blijft. Vocht kan op meerdere manieren voor problemen zorgen. Zo kan het vocht optrekken of juist doorgeslagen zijn op de muren, maar ook er kan ook sprake zijn van een lekkage of het is condensatievocht dat voor problemen zorgt. Daarnaast kan er op meerdere locaties problemen ontstaan dankzij vocht: op de binnenmuren, buitenmuren of in de kelder. Meer informatie over vochtbestrijding en vochtproblemen op vochtbestrijdingsnel.be

En dat kan nare consequenties hebben, denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van schimmel of de algehele achteruitgang van de muren van jouw woning. Niet alleen vies of ongewenst, maar tevens potentieel gevaarlijk. Om deze reden is vochtbestrijding van essentieel belang voor de gezondheid van jouw woning. Hieronder kun je meer lezen over vochtbestrijding.

Meest voorkomende locaties vocht

Wanneer er sprake is van vocht in de woning, komt dit over het algemeen voor op de volgende plekken. Ten eerste is er de binnenmuur. Dit kan op meerdere manieren ontstaan: opstijgend grondvocht dat geabsorbeerd wordt door de muren, condensatievocht en doorslaand vocht. Ook via de buitenmuur kan de binnenmuur getroffen worden. Daarnaast kan het voorkomen dat vochtproblemen ontstaan na het laten isoleren van de spouwmuur. Wanneer het vocht dat zich in de spouw bevindt niet goed verwijderd wordt voordat het isolatiemateriaal geplaatst wordt, kan dit vocht niet meer weg geraken en trekt het vervolgens in de muur.

Ook in de kelder kunnen er problemen ontstaan met vocht. Veelal ontstaan deze problemen door een gebrek aan maatregelen tegen bijvoorbeeld grondvocht. Dit maakt de muren van de kelder poreus, waarna het mogelijk is dat het vocht omhoog trekt en alsnog de binnenmuren aantast. Gelukkig zijn er een hoop maatregelen die genomen kunnen worden om vocht te bestrijden.

Oorzaken van vocht in huis

Wanneer je te maken krijgt met problemen die veroorzaakt worden door vocht, is het van belang om een correcte diagnose te stellen. Vaak zijn het dezelfde probleemgebieden die voor vochtproblemen zorgen, maar gelukkig is de schade ook weer te herstellen en kunnen er stappen ondernomen worden om in de toekomst dit soort problemen te voorkomen. Hieronder worden een aantal van de meest voorkomende oorzaken van vocht in de woning opgesomd.

Condensatievocht

In een gewoon huishouden zijn er vele apparaten die voor condens kunnen zorgen. Denk aan de douche, het bad, koken in de keuken en meer. In de meeste huizen zijn er genoeg maatregelen genomen om dit vocht adequaat af te voeren, denk bijvoorbeeld aan afzuigkappen en roosters. Echter kunnen er problemen ontstaan wanneer de afvoer niet optimaal is. Het condensatievocht kan in dat geval niet weg en zal slaan op koude oppervlakten. Vaak zijn dit oppervlakten zoals ramen en spiegels, maar het kan ook op muren of het plafond slaan. Dit zal leiden tot plekken van vocht op de muur en, in sommige gevallen, schimmel. Niet alleen is dat smerig, maar het kan tevens schadelijk zijn voor de gezondheid.

Opstijgend vocht

Zoals al eerder werd getoond, is de kelder vaak een locatie waar problemen ontstaan en waar vochtbestrijding dient plaats te vinden. Wanneer de grondwaterkeringen van een kelder gebrekkig zijn of, in sommige gevallen, geheel ontbreken, kan het zijn dat het vocht vanuit de kelder langzaam opstijgt naar de binnenmuren van een huis. Ook zonder kelder is het mogelijk om last te krijgen van opstijgend vocht, veelal dankzij een inadequaat systeem van vochtwering in de muren. Het vocht wordt als het ware geabsorbeerd, waarna het zich een weg baant door de muur. Vocht is immers continu op zoek naar droge plekken. Het kan leiden tot schade aan de muur, de muurafwerkingen en de algehele constructie.

Doorslaand vocht

Ook via de buitenmuren kan water naar binnen doordringen en de binnenmuren beschadigen. Dit komt vaak voor bij poreuze muren, verouderde buitenmuren, muren met een slechte constructie of buitenmuren met beschadigd voegwerk. Het vocht wordt geabsorbeerd omdat de verdediging die de buitenmuur heeft tegen vocht niet meer adequaat het werk doet. In tegenstelling tot opstijgend vocht, wat grondvocht is en zich vaak op de onderste regionen van de muur bevindt, kan doorslaand vocht overal op de muur voorkomen. Veelal is het op de hogere gedeeltes van de muur te vinden. Niet alleen is dit ongewenst, maar het kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Immers kan het vocht bevriezen in de winter, wat leidt tot barsten in de muur en een algehele aftakeling van de constructie.

Lekkages

Ten slotte kunnen er lekkages ontstaan in het huis. Denk aan de diverse pijpleidingen die water vervoeren door het huis. Het vervelende aan lekkages is dat het niet altijd duidelijk is wat de lekkage veroorzaakt. Het is dus niet iets wat je zomaar even zelf kunt oplossen. Veelal dient het lek door een professional gedetecteerd te worden, waarna gekeken moet worden hoe dit het beste weer hersteld kan worden.

Vochtbestrijding: hoe de problemen op te lossen

Je hebt nu kunnen lezen wat de meest voorkomende problemen zijn. Nu wordt er dieper ingegaan op de daadwerkelijke vochtbestrijding. Want hoe pak je deze problemen aan? Hieronder wordt per probleemgeval aangestipt hoe het vocht bestreden kan worden.

Vochtbestrijding condensatievocht

Veelal kunnen problemen met condensatie opgelost worden dankzij betere ventilatie. Immers is het hele probleem dat het vocht niet afgevoerd kan worden. Wanneer je dat probleem oplost, verdwijnt het gehele probleem als sneeuw voor de zon. Daarnaast kan condensatievocht ontstaan door een gebrekkige isolatielaag. Door deze te repareren, is het probleem opgelost.

Vochtbestrijding opstijgend vocht

Er zijn drie oplossingen die zowel de binnenmuren beschermen tegen toekomstige vochtproblemen als dat ze de huidige problemen oplossen. Ten eerste kan de muur geïnjecteerd worden met een vochtwerende gel die toekomstig vocht bestrijdt en het huidige vocht uitdroogt. Ten tweede kan de muur onderkapt worden, alhoewel dit een heftige ingreep is. Hierbij wordt een vochtwerende laag aangebracht onderin de muur. De binnenmuur kan geen vocht meer absorberen en het huidige vocht droogt uit. Tot slot is er de carebrick, een vorm van ventilatie die de vochtproblemen oplost.

Vochtbestrijding doorslaand vocht

Doorslaand vocht ontstaat door een gebrekkige buitenmuur. Pak je het probleem van de buitenmuur aan, dan is het vocht meteen bestreden. Dit kan gedaan worden door de gevel te impregneren, de buitenmuur te voorzien van vochtwerende verf of het opnieuw bekleden van de gevel.

Vochtbestrijding lekkage

Het oplossen van een lekkage spreekt voor zich: vindt de bron van het lekken en laat dit maken door een professional. Dit is wel ingrijpend en kan veel kosten: alleen al het detecteren van een lek kan tussen de 300 en 400 euro kosten. En dan is het lek nog niet gemaakt. Daarnaast kan het, afhankelijk van de hoeveelheid vocht, mogelijk zijn dat er reparaties uitgevoerd moeten worden.